Botanisk.

ein søndagstur i botanisk hage med det beste selskapet eg veit. vi såg lotusen blomstre og fikk helse på eit ekorn på veg heim. det er så mykje lettare å få noko ut av dagen når ein er to. 

botanisk.botanisk.botanisk.botanisk.

Ved havet.

ved havet.ved havet.ved havet.ved havet.ved havet.

Follow and Like: